Ungdommens fylkesråd gir penger til kultur for barn og unge

Egen søknadsordning gjør det mulig for ungdom fra hele fylket å delta på ulike kulturarrangementer. 

Klikk for stort bilde  -Vi bruker god tid til å gjennomgå søknadene vi mottar, både når det gjelder innhold og budsjett, sier Marija Håkonsen Milovanovic, leder for Ungdommens fylkesråd

Av de 15 søknadene som kom inn har 13 blitt helt eller delvis innvilget.
 

- Vi har prioritert å støtte tiltak som skaper aktivitet for ungdom, og som kommer flest mulig til gode. Vi synes det er positivt med samarbeid på tvers av kommuner, og er veldig opptatt av at ungdommen selv er aktivt involvert i både planlegging og gjennomføring av prosjekter.
 

Samarbeid

Regionale kulturmidler for ungdom har som mål å fremme kultursamarbeid innad i kommuner, og mellom kommuner og regioner, for målgruppen barn og unge. Både kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner kan søke støtte til prosjekter eller arrangementer der barn og unge er målgruppe, og der barn og unge er involverte aktører. 
 

-Vi får inn mange gode søknader fra kommuner og organisasjoner, og synes det er flott at vi kan bidra til at det skjer mye spennende og positivt for ungdom rundt omkring i fylket vårt! sier Milovanovic.

 

Oversikt
 

SØKNADER FRA KOMMUNER OG ANDRE

Søkers navn og tiltak

Vedtak

Ballangen ungdomsråd - reise til Rock mot rus

10 000

Qltura ungdomsklubb - QL-film

20 000

Salten Regionråd – Kulturnatta

13 000

Kulturbadet - badedisco og kino

         18 000

Bodø kommune - Rå musikk

         16 000

Andøy kommune - Rock mot rus-turné

           9 500

Sørfold kommune - Kurs kamera

         18 000

Brønnøy kommune - Ungdomsskolering Helgeland

       125 000

Kjerringråkk - Kjerringråkk 2016

         10 000

TOTALT

       239 500SØKNADER FRA FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER

Søkers navn og tiltak

Vedtak

                       

Nordland Røde Kors – Matlaging i det fri

18 000

Sømna skolekorps - Marsjseminar

15 000

Nordland KFUK/M - Bynatta 2016

37 500

Narvik Røde kors - Multimix

50 000

TOTALT 

120 500

 
Fant du det du lette etter?

Redaktør: Thor-Wiggo Skille | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS