Lærebedrift

Bedrifter kan velge å bli medlem i et opplæringskontor eller være selvstendige lærebedrifter. Når dere er medlem i opplæringskontor vil bedriften få støtte, hjelp og veiledning til å følge opp læreforholdet. Selvstendige lærebedrifter søker egen godkjenning, og bedriften er ansvarlig for å følge opp læreforholdet. 

Finn informasjon om:

Hvordan bli godkjent lærebedrift
 • Bedriften må ha arbeidsoppgaver og utstyr slik at dere kan gi opplæring i kompetansemålene i faget. Sjekk ut læreplanen for ditt fag.
 • Ha en faglig leder som har hovedansvar for å planlegge og tilrettelegge for en god og allsidig opplæring. Faglig leder må som hovedregel ha fag- eller svennebrev eller minimum 6 års allsidig praksis. Ved søknaden må faglig leders kompetanse dokumenteres. Veileder for faglig leder.

 • Det må gjøres en kartlegging  (DOCX, 31 kB) av bedriften som viser sammenhengen mellom arbeidsoppgavene i lærebedriften og kompetansemålene i læreplanen for faget. jfr Opplæringslova §4-3. Denne kartleggingen legges ved søknaden som godkjenning som lærebedrift

 • Bedriften må søke om godkjenning som lærebedrift. (Logg inn med epost)

Når dere har ansatt lærling må dere lage en plan for den enkelte lærling, følge opp, veilede og gi lærlingen/lærekandidaten vurdering gjennom opplæringsløpet fram mot avsluttende prøve. Les mer her

Nordland fylkeskommune tilbyr opplæring for instruktør og faglig leder. Informasjon og påmelding til kurs finner du her

Økonomisk tilskudd

Bedriften får tilskudd fra fylkeskommunen for å gi opplæring til lærlinger. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis to ganger pr år, og krever at lærekontrakten er godkjent av fylkeskommunen. Les mer om tilskudd for lærlinger og lærekandidater.

 

Det kan søkes om ekstraordinært statlig tilskudd for lærlinger/ lærekandidater og praksisbrevkandidater med spesielle behov. Les mer om ordningen på udir.no

Vigobedrift

Her vil det komme mer informasjon

Pålogging til vigo bedrift

 

Opprettelse av lærekontrakter

Hvis lærebedriften melder seg inn i et opplæringskontor, så ordner de alt det praktiske med lærekontraktene. Selvstendige lærebedrifter må gjøre dette selv. Alle lærebedrifter må skrive arbeidsavtale med lærlingen, i tillegg til lærekontrakten.

 • Logg deg på vigobedrift, se brukerveiledning (PDF, 4 MB) Hvis lærlingen har søkt læreplass i vigo, skal du finne vedkommende i søkermodulen. Da velger du status: "takket ja til læreplass"
 • Finner du ikke søkeren i søkermodulen eller søkeren har søkt et annet fag, må du ta kontakt med utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune, tlf 756 50200.
 • Hvis kandidaten ikke har søkt i vigo eller er hjemmehørende et annet fylke, velger du "ny kontrakt" og registrerer kontaktinformasjonen selv.
 • Neste dag vil du finne kontrakten i mappa "Kontrakter under behandling - kontrakter til gjennomsyn/endring". Fyll inn informasjon i kontrakten, lagre og trykk send inn.
 • Etter behandling av fylkeskommunen vil du finne kontrakten i mappa "Kontrakter klare for utskrift".
 • Skriv ut 3 eksemplarer, skriv på dato for inngått arbeidsavtale og representant for de ansatte hvis dette ikke er gjort. Alle 3 kontraktene skal underskrives, og sendes til fylkeskommunen. NFK, fylkeshuset, 8048 Bodø 
 • Fylkeskommunen signerer lærekontrakten, og registrerer den som godkjent. Godkjent lærekontrakt gir lærebedriften rett til lærlingtilskudd og lærlingen rett til å søke støtte gjennom Lånekassen.
Oppmelding til fag-/svenne og kompetanseprøve

Minimum 3 måneder før læretiden er over, må bedriften melde opp kandidaten til fag-/svenne eller kompetanseprøve. Dette gjøres i vigobedrift og på epost. Når du har trykket "send inn" i oppmeldingen, må du også sende protokollen på epost til post@nfk.no

Vi anbefaler at bedriften arrangerer en prøvefagprøve for lærlingen i god til før den avsluttende fagprøven. Da får både lærling og bedrift anledning til å sette inn en ekstra innsats på å spisse ferdigheter fram mot fagprøven.

Les mer om fag-/svenne og kompetanseprøver.

Årlig rapportering og lærebedriftsundersøkelse

To ganger i året skal faglig leder besvare en undersøkelse fra fylkeskommunen. E-posten sendes faglig leder, men faglig leder kan sende den videre i egen organisasjon. 

 

 

 

Fant du det du lette etter?