Fylkesveger

webtopp3.jpg - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune eier 4113 km fylkesveg, og er den største vegeieren i Nordland. Vegforvaltningen skjer i samarbeid med Statens vegvesen.

 

horisontal linje - Klikk for stort bilde


Fylkeskommunen har det politiske og økonomiske ansvaret for drift, vedlikehold og investeringer på fylkeskommunale veger, samt tilhørende ferjestrekninger. Trafikksikkerhetsarbeid inngår også i fylkeskommunenes ansvar.

I Nordland er det:

4113 km fylkesveg
3540 km kommunal veg
1225 km statlig veg
 
Hvem bestemmer
Det er fylkesrådet og fylkestinget som avgjør hvor mye midler som skal brukes til vegformål og hvordan midlene skal fordeles mellom investeringer, vedlikehold og drift på fylkesveger og til drift av fylkesferjene.
 
Statens vegvesen har det administrative ansvaret for alt arbeid med fylkesveger og fylkesferjer, på samme måte som med riksvegene. Denne modellen kalles sams vegadministrasjon. 
 
Statens vegvesen rapporterer direkte til fylkesrådet. Dette på lik linje med fylkeskommunens øvrige avdelinger.

Planlegger og byggherre
Statens vegvesen planlegger og er byggherre på vegne av fylkeskommunen når nye fylkesveger utbygges. Dette gjelder også ved utbedring av eksisterende veger og det daglige løpende vedlikeholdet.
 

Økonomi

 
Utgiftene for tiltak på fylkesvegene belastes fylkeskommunens respektive utgiftskapitler i samsvar med vedtatte bevilgninger.

De årlige bevilgningene til drift og vedlikehold samt investeringer til fylkesvegene vedtas hvert år på fylkestinget i desember i egen sak om økonomiplan. Les økonomiplanen (PDF, 3 MB).
 
Publisert av Berit Stensland. Sist endret 08.03.2016
Fant du det du lette etter?