Nordlandskonferansen 2019

Velkommen til Nordlandskonferansen 2019

Tema for Nordlandskonferansen 2019 er «Attraktive Nordland».

Nordlandskonferansen er en arena hvor det skal diskuteres hvordan vi kan og bør bruke våre ressurser for å sikre bærekraftig utvikling av Nordlandssamfunnet til beste for befolkningen, de besøkende, næringsliv og miljø. Nordland trenger flere innbyggere og steders attraktivitet er stadig viktigere for enkeltmenneskers og bedrifters beslutning om etablering.

 

Nordlandskonferansen 2019 avholdes på Scandic Havet den 15 og 16. januar 2019.

Påmelding til konferansen finner du på denne siden

Tommy Nilsen
Rådgiver reiseliv / opplevelser