Plannettverk i Nordland

Ramberg Flakstad 1 - Klikk for stort bilde Formålet med plannettverkene er å etablere en planfaglig diskusjonsarena og et nettverk for å styrke den planfaglige kompetansen i regionene. Plannettverk har som mål å bidra til bedre kjennskap mellom planleggere i kommunene og deres virke i det daglige planarbeid. 

Plannettverk for de syv regionene i Nordland ble opprettet i 2013. Plannettverkets deltagere er i hovedsak for kommunens administrasjon. Det er kommunene som bestemmer innhold på samlingene og er "eiere" av plannettverkene.

I forbindelse med møtene, er det  vertskommunen som tilrettelegger program, møtelokaler og lunsj. Nordland fylkeskommune er sekretariat og bidrar etter ønske med forslag til program. Fylkeskommunen bidrar eventuelt også med økonomisk støtte til gjennomføring.

NB! Klikk på ønsket region

Region Dato Sted Tema
Møteplan 2018
VESTERÅLEN

 

Andøy

...under planlegging

LOFOTEN 25.04 Leknes

"Klimastrategisk" planlegging 

PROGRAM (PDF, 50 kB)

OFOTEN

 
   

SALTEN

 
   

INDRE HELGELAND

     

HELGELAND

     

SØR HELGELAND

04.06 Brønnøy

-Kommuneplanens samfunnsdel og koblingen til handlingsdel/økonomiplan

-Regional klimaplan

Program (PDF, 33 kB)

FELLES PLANNETTVERK

     

 

Fant du det du lette etter?
Ole-Martin Axelsen
Rådgiver plan og fornybar energi - plan og miljøseksjonen
Mathea Nybakke
Rådgiver