Planveiledning

Finne en løsning.jpg - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune har et veiledningsansvar ovenfor kommunene i saker knyttet til plan- og bygningsloven.

Kommunene er planmyndighet og har ansvar for utarbeiding av overordnede planverk, som kommuneplaner og kommunedelplaner. Kommuneplanene omfatter både en samfunnsdel og en arealdel. I tillegg har kommunene ansvar for godkjenning av offentlige og private reguleringsplaner.

 

Fylkeskommunen skal gjennom planveiledning bidra til at regionale interesser i Fylkesplan for Nordland 2013 - 2025 blir ivaretatt. Fylkesplanen omfatter arealpolitiske retningslinjer (kapittel 8) og en regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter (kapittel 7). I tillegg vil øvrige regionale planer og strategier sette rammene for regional politikk innen samferdsel, folkehelse, næring og regional utvikling, kulturminnevern og miljø.

 

Fylkeskommunens veiledning består av:

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?
Mathea Nybakke
Rådgiver
Tim Christian Tomkins-Moseng
Rådgiver
Rådgiver plan og miljø
Christel Elvestad
Rådgiver plan og miljø

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø