Planforum i Nordland

myre - bilde.jpg - Klikk for stort bilde

Planforum er en arena hvor kommuner, og regionale og statlige etater kan ta opp saker som berører samfunns- og arealplanleggingen i en kommune eller hele fylket. Målet er å synliggjøre og avklare planutfordringer på et tidlig stadium, unngå innsigelser og øke forståelsen for kommunenes ulike utfordringer.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for planforum i Nordland. Saker som kan tas opp er konkrete plansaker (kommuneplaner, kommunedelplaner, og områdereguleringer), energisaker, klima- og energiplaner, og kommunale planstrategier.

Saker til planforum 

Ta kontakt med Christel Elvestad hvis det er saker kommunen eller andre aktører ønsker å ta opp i planforum. I forkant av et planforum skal det fylles ut et informasjonsskjema om den konkrete saken. Dette skjemaet må være hos fylkeskommunen ca. tre til fire uker før planforum.

Fyll ut informasjonsskjema her.

Møteplan 

Møter avholdes i Bodø eller ute i kommunene ved behov. Møtedatoer settes hvert halvår. 

Møteplan for planforum høsten 2018

Dato

Sted

Tema

Planstatus

Dokumenter

 6. september

Bodø

Områderegulering for ny lufthavn – Bodø kommune

Oppstart

 
 
6. november Evenes Områderegulering - Evenes lufthavn/Nautå. Evenes kommune Oppstart Møteplan

15. november

Bodø

Kommuneplanens samfunnsdel - Vågan kommune

Kommunedelplan - Ny bydel. Bodø kommune

 

Oppstart

 

Oppstart

Møteplan

20. november Evenes Statlig reguleringsplan - Nye Evenes flystasjon Oppstart

Kontaktperson:

Christel Elvestad

6. desember

 

Detaljregulering for industriområde Slipen - Alstahaug kommune

Kommuneplanens samfunnsdel - Hadsel kommune

Interkommunal kystsoneplan - Vesterålen

 

Orientering - revisjon arealpolitikk i Nordland

Høring/offentlig ettersyn

 

Oppstart

 

Oppstart

 

Oppstart

 
 

 

 

Planforum 2019:

24. januar

21. februar

21. mars

9. mai

13. juni

 

Tidligere planforumsmøter

Planforum våren 2018

Planforum våren 2017

Planforum høsten 2017

Planforum våren 2016

Planforum høsten 2016

Fant du det du lette etter?
Christel Elvestad
Rådgiver plan og miljø