Forum for unge planleggere

Forum for unge planleggere er en arena for planleggere i Nordland som er nye i arbeidslivet og har oppgaver innenfor areal- og samfunnsplanlegging. Forumet skal bidra til både sosialt og faglig nettverk, kompetansebygging, og erfarings- og kunnskapsutveksling. Målet er at det skal være attraktivt for nyutdannede planleggere å jobbe i offentlig sektor i Nordland.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for forumet. Møtene er temabaserte eller kan ta opp konkrete planfaglige problemstillinger og plansaker.

Møteplan

Det legges opp til 4 heldagssamlinger i året som avholdes i Bodø eller ute i kommunene.  

Møteplan for 2018

Dato Sted Tema Dokumenter
1.2.2018 Bodø

Boligpolitikk, boligsosialt arbeid, og boligsosiale hensyn i planleggingen

v/ Husbanken

Nordlandsatlas, Geonorge, SOSI, FYSAK, planregister m.m.

v/ Kartverket

 

 

Mai 2018

 

 

 
September 2018  

 

 

 
November 2018      

 

 

Møteplan for 2017

Dato Sted Tema
17.10.2017 Bodø

Presentasjon, Bodø kommune: 

Pågående planarbeid i Bodø kommune (Ny by - ny flyplass, kommunedelplan sykkel, rullering KPA)

 Diskusjonstema: Kulturminneforvaltning i kommunal planlegging

 Diskusjonstema: Hvordan håndtere rask samfunnsutvikling på små steder?

Se nyhetssak her

16.03.2017 Bodø

Oppstart - Hva skal forumet være?

Presentasjon, Ida Marie Granmo, Vefsn kommune

Hvorfor ønsker vi forum for unge planleggere i Nordland?

Presentasjon, Nordland fylkeskommune

Fylkeskommunens rolle i plansaker

Presentasjon, Fylkesmannen

Fylkesmannens rolle i kommunal planlegging

Presentasjon, Inger Blikra, Rana kommune

En erfaren planleggers tanker

Fant du det du lette etter?
Rådgiver plan og miljø

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø