Planlegging i Nordland

Planer.jpg - Klikk for stort bilde Nordland fylkesting er regional planmyndighet i henhold til plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen skal derfor utøve planfaglig veiledning ovenfor kommunen. I tillegg utarbeider fylkeskommune regionale planer som gir rammer for utviklingen av Nordland fylke.

Offentlige uterom, stedsutviklingLanges gate, Melbu

Høstens møteplan for regional planforum er klar. Kommuner og andre aktører oppfordres til melde sin interesse for å legge fram planer for samordning og drøfting. Første møte gjennomføres i samarbeid med Hadsel kommune 6. september. 

Fra møtet i KMD

Fikk gode råd om hvordan Nordlandsmodellen kan bli et nasjonalt pilotprosjekt for byutvikling i mindre byer og tettsteder.

Bankgata skole

Bodø kommune har fått fylkeskommunalt tilskudd til utvikling av uterom og aktivitetspark ved Bankgata skole.

Midlene vil bli brukt i området rundt det nye bygget som huser Coop Marked Terråk

Bindal kommune har fått fylkeskommunalt tilskudd til å utvikle kommunesenteret Terråk.

Mosjoen

Fylkesrådet gir tilskudd til Vefsn kommune for å etablere bystrand i Mosjøen.

Nordland i omstilling – om bærekraftige byer og sterke distrikter. Hvordan planlegge i møte med nye nasjonale og regionale føringer? Dette er tema for plankonferansen 28. - 29. november.

Leknes sentrum 1

Nordland fylkeskommune og Vestvågøy kommune har startet arbeidet med å planlegge årets byromseminar. Seminaret arrangeres i det nylig etablerte kultursenteret Meieriet i Leknes og vil ha utvikling av sentrum som overordnet tema.   

Utsikt fra Kjærlighetshaugen, Myre

Plannettverket ble fornøyd med å høre at fylkeskommunen og Fylkesmannen i Nordland har en dispensasjonsveileder.

havnepromenade_en

Det jobbes veldig bra rundt om i fylket for å utvikle by- og regionsentrene.

Kabelvåg

Forum for unge planleggere i Nordland inviterer til oppstartsmøte i Bodø 16. mars 2017.

Fant du det du lette etter?
Ingelin Noresjø
Fylkesråd kultur, miljø og folkehelse
Bjørg Helene Jenssen
Etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø