Industri i Nordland

Rana Gruber.jpg - Klikk for stort bilde

 

Industrien i Nordland er i stor grad bygget opp på foredling av naturressurser som kraft og mineraler. Mineral- og kraftforedlende industri representerer fylkets viktigste eksportindustrier med ca. 3000 direkte sysselsatte, og står for mer enn 50 % av all eksport fra Nordland.

Denne næringen gir grunnlag for en stor og kompetansetung leverandørindustri som sysselsetter opptil dobbelt så mange personer som industrien selv. Utviklingen av mineral- og kraftforedlende industri vil i tiden som kommer ha stor betydning for mange lokalsamfunn i Nordland.

  • Nordland er det fjerde viktigste eksportfylke i Norge, og 67 % av eksporten av tradisjonelle varer fra Nord-Norge kommer fra Nordland. I 2014 var eksportverdien fra Nordland over 24 milliarder kroner, i hovedsak metaller og fisk med hhv 13,2 og 9,4 milliarder kroner.
  • Nordland er den nest største kraftprodusenten i Norge. En stor andel av kraften har tradisjonelt gått til industriproduksjon, dels til foredling av lokale råvarer, dels til foredling av importerte. Kraftforedlende industri er sterkt integrert i internasjonale konsern, noe som gjør at den til enhver tid er avhengig av å være konkurransedyktig i forhold til andre land, også med anlegg i lavkostland. Den er derfor også sterkt avhengig av en konkurransedyktig og effektiv leverandørindustri, en kompetent arbeidsstokk og tilgang til kapital og teknologi.
  • Denne industrien er vant til å håndtere energikrevende prosesser, og er derfor en viktig faktor for Nordland med tanke på å ta i bruk naturgass som energikilde og industriråstoff.
  • Industrien i Nordland utgjør Norges nest største industriklynge og er verdensledende innen produksjon av en rekke produkter som aluminium, sement, silisium, gjødsel, stål og forskjellige typer ferrolegeringer som eksporteres til hele verden.
  • I 2013 var Nordland landets nest største bergverksfylke med 900 ansatte og en førstehåndsomsetning på over 1, 2 milliarder kr. Selv om prisene på jernmalm varierer svært mye så er Rana Gruber desidert størst både når det gjelder omsetning og ansatte. The Quartz Corp i Tysfjord en en av verdens ledende produsenter av høyren kvarts til sol- og elektronikkindustrien. Nordland har flere forekomster i verdensklasse av blant annet kalkstein og dolomitt, talk og høyren kvarts, som er viktig råstoff til industrien i Nordland.

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Sist endret 05.08.2016
Dagbrudd Rana gruber 1

 

Nordnorsk råd har vedtatt å utvikle en felles mineralstrategi for Nord-Norge. Nordland fylkeskommune ved fylkesråd for næring - og regional utvikling har ansvaret for å gjennomføre dette arbeidet.

 

 

 

 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll gldeder seg over beslutningen til administrerende direktør i Elkem, Helge Aasen 1

Elkem vil investere 150 millioner til oppgradering av Elkem Rana.

 

Hvordan blir norsk industri påvirket av Trump, Brexit og EU i internasjonal handel? Det er temaet på konferansen Industri2017 i Bodø 27. og 28. september.

 

Geonor17_TomHoldal.jpg

Mineraler er helt avgjørende for det grønne skiftet. – Da blir det et paradoks at ikke regjeringen prioriterer mineralnæringen høyere, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). 

tomas geonor.jpg

Mineral-konferansen GeoNor 17 arrangeres i Mo i Rana 21.-22. mars. 

Tomas Norvoll åpnet Geonor2016

- Norge har store verdier som ligger og venter på å bli kartlagt. Det trengs handling fra regjeringen. 

GeoNord.jpg

Hvilken rolle kan mineralnæringen spille for en klima- og miljøvennlig industri? 

industri2015.jpg

 

Skal norsk industri være konkurransedyktig må det skapes flere lærlingeplasser.

Tannjul

Fylkesrådet bevilger 900 000 kroner til Høgskolen i Narvik som skal delta i et internasjonalt industriprosjekt. Målet er en  styrking av industrien i utkantområder.

 

DSC_0090.JPG

Årets GeoNor konferanse (25.-26. mars) har Nordområdene som Europas fremtidige mineralregion på dagsorden. 

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Malin Johansen
Seniorrådgiver