Næring

Næringsutvikling

sidetopp_næring.jpg - Klikk for stort bilde

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.


 

Oversikt over ansatte på avdelingen
 

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Mo i Rana 1

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) mener det er på høy tid å få Nordlandsbanen over på et miljøvennlig drivstoff.

 

Illustrasjonsfoto

Bevilger 500 000 kroner til prosjekt som skal stimulere landbruket i Vevelstad.

 

Design

Bevilger 300 000 kroner til prosjekt som setter fokus på design av tjenester i Nord-Norge.

 

 

 Dette er mange av denne staselige sorten å se i disse dager

Bevilger 160 000 kroner til etablering av viltmottak for elg i Mo i Rana.

Hvordan blir norsk industri påvirket av Trump, Brexit og EU i internasjonal handel? Det er temaet på konferansen Industri2017 i Bodø 27. og 28. september.

 

Fra venstre ordfører Ida Pinnerød, brannsjef Per Gunnar Pederseb, politistasjonssjef Gunnar Hammer og fylkesrådsleder Tomas Norvoll 1

De samlokaliserte nødetatene i Samlok-Nor vil evaluere og styrke samarbeidet gjennom et nytt utviklingsprosjekt.

 

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF)

Ingelin Noresjø (KrF) går fra stillingen som fylkesråd for kultur til fylkesråd for næring.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) og fylkesråd Knut Petter Torgersen (Ap)  besøker to svært spennende bedrifter på Sortland: Calunus og Holmøy. Begge utnytter naturressurser og løfter seg samtidig i verdikjeden. Det bidrar at en større del av verdiskapningen blir igjen på Sortland.

 

 

Fylkesråd for økonomi/næring Knut Petter Torgersen ønsker å bidra til vekst i opplevelsesnæringen på Træna

Opplevelsesnæringene på Træna får èn million kroner i drahjelp fra fylkesrådet.

Fylkesråd Knut Peter Torgersen (t

Nordland fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale med Aker BP som skal bidra til å sikre lokale ringvirkninger fra petroleumsvirksomheten fra Skarv og sokkelen utenfor Nordland.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Hanne Østerdal
Nærings- og utviklingssjef