Forvaltning av høstbart vilt og innlandsfisk

Foto: Susanne Forsland - Klikk for stort bildeFoto: Susanne Forsland

Fylkeskommunen har regionalt forvaltningsansvar for de fleste høstbare arter av vilt og innlandsfisk. Dette innebærer at for eksempelvis elg, hjort og rådyr er det fylkeskommunen som har førstelinjeansvaret på regionalt nivå, primært i rollen som veileder, tilrettelegger og koordinator for forvaltningen. Ansvaret gjelder også forvaltning av innlandsfiskeressursene i fylket, med vekt på bevaring av gode fiskemuligheter for fritidsfiskere og økt verdiskaping.

Fylkesmannen i Nordland har forvaltningsansvaret for våre største rovdyr. Jakt etter disse artene skjer gjennom årlig lisenstildeling.

Merk: myndighet til å godkjenne skuddpremier er delegert til kommunene. Nordland fylkeskommune skal likevel ha saker om skuddpremie til uttalelse.

Ny forskrift om jakttider for elg

Alle jegere har sikkert fått med seg at jakttida for elg nå er fra 25/9 til 23/12. Dette betyr også at behovet for å søke om forlenget jakt bortfaller. Det er opp til det enkelte jaktlag/rettighetshavere å avgjøre når de avslutter jakta. Det kan imidlertid søkes om forkortet jakt, og om behovet oppstår kommer fylkeskommunen til å utforme en forskrift om dette for de aktuelle områdene. Dette kan være hele eller deler av kommuner. Så langt har vi ikke mottatt noen henvendelser/søknader om dette. Prosedyre for søknad om regulering av jakttiden for hjortevilt finnes på nettsidene Miljøkommune. Følg denne lenken for mer informasjon:

Regulering av jakttiden for hjortevilt

Elgstatistikk for Nordland

Foto: Andreas Gradin - Klikk for stort bildeFoto: Andreas Gradin NFK Elgrapport for Nordland 2008-2016 fra Naturdata har vært klar en stund. Rapporten viser utviklingen for en lang rekke parametre for elgjakta, som f.eks. slaktevekter, kjønnsfordeling, jakttrykk og utvikling av bestandene. Her kan du lese selve rapporten, og de som er interessert i en Power point-presentasjon av rapportens innhold kan få det ved å henvende seg til sideredaktøren.

Elgstatistikk for Nordland 2008-2016 (PDF, 5 MB)

 

Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk

Foto: Johannes Bolstad - Klikk for stort bildeFoto: Johannes Bolstad Nordland fylkesting vedtok i  2016 Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028. Planens dokumenter:

 

Forvaltningssamling for vilt og innlandsfisk september 2016

Her kan du finne alle innleggene fra denne samlingen. 

Her er foredragene som ble holdt. 

Fant du det du lette etter?
Håkon Renolen
Rådgiver

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø