Folkehelse


header-folkehelse5 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Hovedmål for folkehelsearbeidet i Nordland:

1. Flere leveår med god og likeverdig helse for alle grupper av befolkningen

2. Felles mobilisering i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt

3. Sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet

 

Regional plan for folkehelse i Nordland - Planprosess og høring 

Bodøsjøen friluftsområde

Tidligere i år fikk 17 tiltak i fylket innvilget til sammen 1,2 millioner. Nå har ytterligere 5 nye tiltak fått innvilget støtte på 378 000.

To eldre herrer på skogsvei

Fristen for å søke miljømillionen og kulturprosjekter nærmer seg.

IMG_5575

Materiellet skal gi kommunene veiledning til planlegging og etablering av et helhetlig og godt tilbud for forebygging og oppfølging av selvskading og selvmord. Til Helsedirektoratets nettsider.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Bjørg Helene Jenssen
Etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder