Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Høring - Nasjonal ramme for vindkraft på land

17.06.2019

DA Bodø Utviklingsprogram - Statusrapportering 2018

17.06.2019

Søknad «Tiltaksutvikling vold og overgrep – Program for folkehelsearbeid i kommunene»

17.06.2019

Handlingsplan for universell utforming 2018-2021 - status for gjennomføring

17.06.2019

Høring – Ny fordelingsnøkkel til Den kulturelle skolesekken (DKS)

17.06.2019

Melding om sykefravær 2018 i Nordland fylkeskommune

17.06.2019

Mer strategisk og funksjonell planstrategi for Nordland

17.06.2019

Mineralstrategi for Nord-Norge

17.06.2019

Nullvisjon selvmord - status og veien videre

17.06.2019

Opprettelse av nordnorsk filmkommisjon

17.06.2019

Revidering av Nordland fylkeskommunes skoleskyssreglement

17.06.2019

Kompetanse for arbeidsliv i endring - Kompetansestrategi for Nordland 2019-2023

17.06.2019

Europeisk kulturhovedstad - arbeidet med endelig søknad

17.06.2019

Ny prosess for arbeidet med tilbudsstrukturen i videregående opplæring

17.06.2019

Høring-  ny studiestedsstruktur for Nord universitet

17.06.2019

Perspektivmelding og økonomiske planrammer 2020-2023

17.06.2019

Rullering av Regional transportplan Nordland - Handlingsprogram 2018-2021

17.06.2019

Skrova ferjekai – Opptak av kommunal oppstillingsplass til del av fv. 81

17.06.2019

Tertialrapport 1 - 2019

17.06.2019

Ny yrkesfaglig struktur fra 2020 - orientering til Fylkestinget

17.06.2019

Uttalelse til høring - Statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn

17.06.2019

Årsregnskap og årsberetning 2018

17.06.2019

Bestillingsbrev til styret i Regionalt forskningsfond Nordland

21.10.2019

Tertialrapport 2 - 2019

21.10.2019

Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland

02.12.2019

Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020

02.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Fant du det du lette etter?