Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Høring - Strategiplan Sulitjelma museum 2030

08.10.2018

IFT-SAK «Blir Nordland mer nyskapende?» - Midtveisrapport for innovasjonsstrategien i Nordland

08.10.2018

IFT-SAK Det studieforberedte Nordland: Melding om studiespesialisering og andre studieforberedende utdanningsprogram

08.10.2018

IFT-SAK Landbruksutdanningen i Nordland - orientering

08.10.2018

IFT-SAK Opplæring innenfor kriminalomsorgen i Nordland 2018-2021

08.10.2018

IFT-SAK Prosjekt samarbeid skole - arbeidsliv i Nordland - Evaluering, sluttrapport og veien videre

08.10.2018

IFT-SAK Regional plan landbruk i Nordland 2018-2030 - sluttbehandling

08.10.2018

Innstiling av medlem og varamedlem til nasjonalparkstyret for Lofotodden nasjonalpark

08.10.2018

KULTUR FT-SAK Høring - Fornying av kraftledning fra Kvandal til Kanstadbotn

08.10.2018

KULTUR FT-SAK Høring Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord

08.10.2018

LEDER FT-SAK Høring - Avinor sin Nordområdestrategi

08.10.2018

Orientering fra fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes om Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024

08.10.2018

Orientering fra fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik om Bompengeselskap Nord AS

08.10.2018

Orientering fra fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen om samarbeidet mellom politiet og den videregående skolen i Nordland

08.10.2018

SAMFERDSEL FT-SAK Brukerfinansiering OPS, E10/Rv 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt

08.10.2018

Styringsform i Nordland fylkeskommune

08.10.2018

Tertialrapport 2 - 2018

08.10.2018

UTDANNING FT-SAK Newton-evaluering

08.10.2018

UTDANNING FT-SAK Orientering om arbeidet med utstyrsløft i videregående skoler

08.10.2018

ØKONOMI FT-SAK Fylkeshuset - ny fløy

08.10.2018

ØKONOMI FT-SAK Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - vurdering fra Ungdommens fylkesråd.

08.10.2018

Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland

03.12.2018

Fylkeskommunal pp-tjeneste - Strategisk plan

03.12.2018

Museumspolitikk

03.12.2018

Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland

03.12.2018

Revidert samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget og samisk navn på Nordland fylkeskommune

03.12.2018

Rv. 80 Bypakke Bodø – utvidet garanti for bompengeselskapets lån

03.12.2018

Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019

03.12.2018

Karrieresentrene i Nordland,- erfaringer, strategier og videre arbeid

25.02.2019

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2018

25.02.2019

Endelig planvedtak - regiona klima og miljøplan

17.06.2019

Fant du det du lette etter?