Fylkestingets 4. samling 2017

 9.10.2017 Thon hotel Lofoten

Foreløpig program pr 28.08.2017
Fylkestingets 4. samling i 2017 – Thon Hotel Lofoten, Svolvær
   

Mandag 09. oktober

   
Kl. 08.50 Sikkerhetsinformasjon fra hotellet
Kl. 09.00 Fylkestingets åpning
  Ordfører i Flakstad Hans Fredrik Sørdal hilser fylkestinget
  Kulturinnslag
  Ungdommens fylkesråd har ordet
  Eventuelle redegjørelser
Kl. 11.00 Gruppemøter
Kl. 13.00 Lunsjpause
Kl. 14.00 Komitemøter
Kl. 15:30 Gruppemøter
Kl. 17.00 Komitemøter
Kl. 18:30 Gruppemøter
Kl. 20.00 Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime
   

Tirsdag 10.oktober

Kl. 09.00 Komitemøter
Kl. 10.00 Tematimer om skog- og trenæring i Nordland
Kl. 12.30 Debatt på mulige redegjørelser, evt. orienteringer
Kl. 13.00 Lunsjpause
Kl. 14.00 Orienteringer:
  Fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll
- Om samarbeidet med Kina
  Fra fylkesråd for næring Ingelin Noresjø
- Prosjekt utvikling av tannhelsetjenesten
Fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen
- Handlingsplan for universell utforming
  Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål og saksbehandling
Kl. 14.00 Frist for innlevering av uttalelser 
  Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål og saksbehandling
Kl. 17.00 Gruppemøte, inkl. matpause
Kl. 17.45 Fortsettelse interpellasjoner, spørsmål og saksbehandling
   

Onsdag 11.oktober

   
Kl. 09.00 Saksbehandling
Kl. 12.00 Utsjekking av rom
  Lunsjpause
Kl. 13.00 Saksbehandling
Kl. 16.00 Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

 

Saksliste som behandles ved denne samlingen:

126/2017 - Muntlige spørsmål

127/2017 - Interpellasjoner

128/2017 - Skriftlige spørsmål 

129/2017 - Uttalelser

130/2017 - Søknad om fritak som vararepresentant til fylkestinget - Geir Kristoffersen, Frp

131/2017 - Finansieringsavtale om Nordnorsk fartøyvernsenter 2018 - 2021

132/2017 - Høring - Reguleringsmagasin for Øvre og Nedre Russvik Kraftverk - Tysfjord kommune

133/2017 - Uttalelse til høring av revisjonsdokument for Skjomenreguleringen i Narvik kommune

134/2017 - Handlingsplan folkehelsearbeid 2013-2016, status og framdrift 2016 og 2017

135/2017 - Høring av planendring - Røvatn kraftverk - Ballangen kommune

136/2017 - Yrkesopplæringsnemndas årsmelding 2016

137/2017 - Samlokalisering av videregående skoler i Narvik og i Mosjøen

138/2017 - Statusrapport helsefremmende videregående skoler

139/2017 - Bompengereformen – omlegging av rabattsystemet og tilskudd til reduserte bompengetakster for riksvegprosjekter i Nordland

140/2017 - Salg av aksjer fra dagens bompengeselskap til Bompengeselskap Nord as

141/2017 - Høring - Ny fagskolelov

142/2017 - Fylkeskommunal deltakelse i utviklingsprosjekt Ny By - Ny Flyplass

143/2017 - Fremtidig ferje - og hurtigbåttilbud i Nordland

144/2017 - Læreplassituasjonen i Nordland

145/2017 - Nye vedtekter for Nasjonal digital læringsarena - NDLA

146/2017 - Høring - Forslag til verneplan for Ursvatnet, Oksbåsen, Eidsvatnet og Etterseterbekken - Brønnøy, Bindal og Vefsn kommuner

147/2017 - Høring - Planprogram nytt Helgelandssykehus 2025

148/2017 - Høring - Endring i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr

149/2017 - Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

150/2017 - Melding om vedtak etter kommuneloven § 13

151/2017 - Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende oversendte forslag og uttalelser fra fylkestinget

152/2017 - Søknad om fritak som vararepresentant til fylketingret - Mona Fagerås, SV

153/2017 - Søknad om fritak som fylkestingsrepresentant - Siv Mossleth, Sp

154/2007 - Søknad om fritak som fylkestingsrepresentant - Willfred Nordlund, Sp

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Sonja Alice Steen
Fylkesordfører (Ap)
Lise Karin Wærnes Nilsen
Leder, fylkesordførers kontor