Trafikkulykker har stor innvirkning på både de som rammes, men ikke minst deres familie, venner, kolleger og lokalsamfunnet rundt. Trafikkofrenes dag er en dag der vi viser omtanke og omsorg for alle som er berørt av trafikkulykker. 

Skisse av det nye vernebygget over MS Finnmarken

- Nordland fylkeskommune har store forventninger til Museum Nord og Hurtigrutemuseet – at museet skal bidra til kunnskap om historie og samtid. Museet vil få en viktig rolle både lokalt, regionalt og internasjonalt.

Hild-Marit Olsen

Antallet ungdommer i Nordland som fikk læreplass er gått opp med 13 prosentpoeng på fire år, og ligger nå to prosent over landssnittet.

Mo i Rana 1

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) mener det er på høy tid å få Nordlandsbanen over på et miljøvennlig drivstoff.

 

Hanna sykler på Kippermoen sykkelgård.

Ønsker du å skape gode holdninger i trafikken? Søk om midler nå. 

Hopp

Kom med forslag til kandidater! Fristen er 1. februar 2018.

 

 

På besøk i Bustneslia

I dag mottok fylkesrådet rapporten de har bestilt om ny veg i Bustneslia.

 

Inspirasjonsvideo om landbruk – unge bonder i Nordland 2018,

noen tanker og erfaringer fra to ungdommer om landbruket.

Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp)

- Ny analyse viser at gevinsten er langt større enn kostnaden ved å fjerne forfallet på fylkesvegene i Norge. Likevel øker forfallet. Det er Nordland som har det største behovet, men det er ikke mulig å fjerne forfallet uten økte statlige bevilgninger.

Produksjonsområdene for akvakultur i Norge 1

 

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 22. desember 2017 ny forskrift for å tilby vekst for produksjonskapasitet i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2018.

Basert på produksjonsområdeforskriften fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet 15.oktober 2015, de ulike fargene på produksjonsområdene. Den nye kapasitetsøkningsforskriften bygger på dette.

Det er fastslått at tillatelser som er hjemmehørende i de «grønne» produksjonsområdene skal tilbys vekst på 2 prosent. Dette gjelder for produksjonsområdene 1 og 7-13.

Fant du det du lette etter?